Search
Trang chủGiới thiệuTin tức & Sự kiệnTài nguyên du lịchPhong Nha - Kẻ BàngDịch vụ du lịchDịch vụ khácVăn bảnMultimedia
Lịch tuyến bay Đồng Hới đến Hà Nội - TP Hồ Chí Minh và ngược lại

Chặng bay

Số hiệu chuyến bay

Ngày khai thác

Giờ đi

Giờ đến

Đồng Hới - TP Hồ Chí Minh

VN1401/4171

Thứ hai/tư/năm/bảy

20:25

22:00

TP. Hồ Chí Minh - Đồng Hới

VN1400/VN4170

Thứ hai/tư/năm/bảy

18:05

19:40

Đồng Hới - Tp Hồ Chí Minh
BL351  Hàng ngày
Không cố định
TP Hồ Chí Minh - Đồng Hới
BL350  Hàng ngày
Không cố định

Đồng Hới - Hà Nội

  VN8590/VN7590

 Thứ ba/năm/bảy

08:50

09:50
Đồng Hới - Hà Nội
 VN8590/VN1590 Hàng ngày 10:05 11:05

Hà Nội - Đồng Hới

  VN8591/VN1591

Hàng ngày

7 -8h

9 -10h

Hà Nội - Đồng Hới
   VN8591/VN1591 
Hàngngày 8:05 9:05
TP. Hồ Chí Minh - Đồng Hới VJ290   Hàng ngày
10:15 11:50 
Đồng Hới - TP. Hồ Chí Minh VJ291  Hàng ngày 12:20 13:55 

(Lịch bay có thể thay đổi, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với phòng vé để được tư vấn)print