Search
Trang chủGiới thiệuTin tức & Sự kiệnTài nguyên du lịchPhong Nha - Kẻ BàngDịch vụ du lịchDịch vụ khácVăn bảnMultimedia
 
Bưu chính - Viễn Thông
Đóng
HỆ THỐNG CÁC ĐIỂM GIAO DỊCH VIỄN THÔNG QUẢNG BÌNH

    TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
                  Địa chỉ: 04 - Lý thường Kiệt - Đồng Hới - Quảng Bình
                    Điện thoại:0232.3821035 Fax:0232.3828919
                  Hệ thống đại lý điện thoại Viễn thông của Viễn thông Quảng Bình

    TRUNG TÂM GIAO DỊCH ĐÀI VIỄN THÔNG MINH HOÁ
                  Địa chỉ: Thị trấn Quy Đạt - Minh Hoá - Quảng Bình
                    Điện thoại:0232.3572617

    TRUNG TÂM GIAO DỊCH ĐÀI VIỄN THÔNG TUYÊN HOÁ
                  Địa chỉ: Thị trấn Đồng Lê - Tuyên Hoá - Quảng Bình
                    Điện thoại: 0232.3684000 Fax

    TRUNG TÂM GIAO DỊCH ĐÀI VIỄN THÔNG QUẢNG TRẠCH
                  Địa chỉ: Thị trấn Ba Đồn - Quảng Trạch - Quảng Bình
                    Điện thoại: 052.3515555

    TRUNG TÂM GIAO DỊCH ĐÀI VIỄN THÔNG BỐ TRẠCH
                    Địa chỉ: Thị trấn Hoàn Lão - Bố Trạch - Quảng Bình
                    Điện thoại: 0232.3862817

    TRUNG TÂM GIAO DỊCH ĐÀI VIỄN THÔNG QUẢNG NINH
                  Địa chỉ:
Thị trấn Quán Hàu- Quảng Ninh - Quảng Bình
                    Điện thoại:

    TRUNG TÂM GIAO DỊCH ĐÀI VIỄN THÔNG LỆ THUỶ
                    Địa chỉ:
Thị trấn Kiến Giang - Lệ Thuỷ - Quảng Bình
                    Điện thoại: 0232.962222