Search
Trang chủGiới thiệuTin tức & Sự kiệnTài nguyên du lịchPhong Nha - Kẻ BàngDịch vụ du lịchDịch vụ khácVăn bảnMultimedia
Tin tức
Đóng
Kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
Sau khi xảy ra sự cố môi trường biển đến nay, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình thường xuyên tiến hành quan trắc chất lượng nước ven bờ đều đặn 2 lần/một tuần nhằm đánh giá chất lượng nước biển ven bờ tại 5 điểm: bãi tắm Vũng Chùa, bãi biển Quảng Phú, bãi tắm Quảng Thọ, bãi tắm Đá Nhảy, bãi tắm Nhật Lệ và bãi tắm Hải Ninh.

Kết quả quan trắc thời gian gần đây cho thấy 18 chỉ tiêu phân tích trong các mẫu nước đều đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước biển phục vụ các mục đích thể thao, giải trí dưới nước, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường biển và các mục đích khác.
Xem chi tiết tại đây
print