Search
Trang chủGiới thiệuTin tức & Sự kiệnTài nguyên du lịchPhong Nha - Kẻ BàngDịch vụ du lịchDịch vụ khácVăn bảnMultimedia
Khách sạn
Đóng
Mường Thanh Luxury Nhật Lệ
Địa chỉ:121 Trương Pháp, TP. Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại:(052) 3779 888
Fax:(052) 3779 887
Khách sạn Sài Gòn Quảng Bình
Địa chỉ:20 Quách Xuân Kỳ - TP. Đồng Hới
Điện thoại:(052) 3822 276
Fax:(052) 3822 404
Khách sạn Mường Thanh
Địa chỉ:Trương 119 Trương Pháp - Hải Thành - TP.Đồng Hới - Quảng Bình
Điện thoại:(052) 3811 666
Fax:(052) 3811 789
Khách sạn Tân Bình
Địa chỉ:04 Lê Văn Hưu - TP. Đồng Hới
Điện thoại:(052) 3822 181
Fax:(052) 3822 181
Khách sạn Luxe
Địa chỉ:Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
Điện thoại:(052) 3845 959
Fax:(052) 3846 363
Khách sạn Phú Quý
Địa chỉ:Đường Trương Pháp - TP. Đồng Hới
Điện thoại:(052) 3810 369
Fax:(052) 3810 369
Tìm kiếm Cơ sở lưu trú
Đóng
Tìm theo tên
Loại cơ sở cư trú
Xếp hạng